Kommunikation og samarbejde

Desværre er der mange arbejdsgivere, som endnu ikke har indset, at deres virksomhed er i problemer, fordi ledelsesformen og kommunikationen ikke er tidssvarende. Ofte er der tale om en for autoritær ledelsesform, hvor alt dikteres fra toppen og ned i virksomhedens hierarki. Denne form afgiver et signal til medarbejderne om, at de ’bare’ skal udføres deres arbejde. De får ganske enkelt ikke at vide, hvad virksomhedens vision og ønsker er. De får ikke mulighed for at bidrage med deres viden og idéer. Det er en skam, fordi de færreste af os engagerer os i vores arbejde, når vi intet ved eller ikke forstår, hvorfor noget skal ske eller ikke ske.

Alle skal inddrages

Der er dog nogle virksomhedsledere, der får øjnene op, for at det er sundt at inddrage og kommunikere med alle medarbejdere om virksomhedens mål. De har indset, at når medarbejdere er informerede om vilkårene og visionerne, så er der større forståelse og engagement. Men hvordan kommunikerer man så godt med alle medarbejderne? Der er flere måder. En af dem er at ansætte en kommunikationsmedarbejder til at sprede informationerne på en forståelig måde. En anden er at inddrage medarbejderne i den strategi, som ledelsen vil lægge. Og hvordan gør man det? Det er jo sin sag lige at få lagerarbejderen i tale. Han har travlt. Det er sin sag at få regnskabsafdelingens revisor til at tale med produktionslederen.

Lær det med teambuilding

En vej frem, kunne være at benytte sig af teambuilding som en vej til at skabe fælles rammer for kommunikation og samarbejde på tværs af de forskellige afdelinger og funktioner, der er i virksomheden. Teambuilding kan nemlig noget, som er meget værdifuldt: Teambuilding kan få mennesker til at løse op for de roller, de påtager sig i det daglige arbejde. Det, at medarbejdere kan løse op og glemme deres rolle på arbejdet, kan få dem til at forstå hinanden på mange andre niveauer i arbejdet. Og her er det, at et godt samarbejde på tværs af afdelinger – og op og ned i hierarkiet – kan begynde.

Et godt samarbejde er kernen til, at en virksomhed, der er i hård konkurrence, kan overleve. Samarbejde betyder nemlig, at der kan blive kommunikeret om eventuelle problemer og gnidninger, der kan være på arbejdspladsen. Der kan være gnidninger både i nogle af arbejdsprocesserne og imellem mennesker. Den form for gnidning skal fjernes. Og her er det, teambuilding kommer ind i billedet.

Det må GERNE være sjovt

For at få god kommunikation skal vi først være parat til at ville kommunikere med hinanden. Og det kan vi lære. Sjov teambuilding er som regel en af de bedste metoder til at lære at kommunikere. Teambuilding sørger nemlig for, at hierarkiet – og dermed de roller vi påtager os – bliver brudt op. Vi møder hinanden på en ’udebane’, hvor vi hver især kommer til at vise, hvad vi også er og indeholder. Og når kollegaerne ser og oplever det, åbner dørene for kommunikation. Det kan være svært at tro på det. Men det er faktisk sandt. Og når vi kan kommunikere med hinanden, så får vi et stærkere samarbejde.

Scroll to Top