Uddannelse til LEAN

I dag priser jeg mig lykkelig for, at jeg holdt ud og undlod at søge et nyt job, selv om jeg efterhånden var blevet godt træt af forholdene i det engros firma, hvor jeg har arbejdet som koordinator i nu snart seks år.

Grunden til min utilfredshed med forholdene på arbejdet var, at vores indehaver og chef var meget gammeldags indstillet, og hvis man for eksempel foreslog en ændring af et eller andet i forhold til arbejdsgangene i firmaet, fik man normalt bare det svar, at sådan som vi gør nu, har vi altid gjort, og det har da for resten fungeret udmærket.

Ordet modernisering er nok det sidste, jeg kan finde på at forbinde med vores gamle chef. Men så en dag blev vi kaldt sammen i kantinen og fik at vide, at firmaet nu blev fusioneret med et andet engros firma, og at vores chef i den sammenhæng valgte at gå på pension.

Vi fik altså en ny ledelse, og så kom der i den grad gang i moderniseringer og reformer på arbejdspladsen. Den nye ledelse startede med at hyre en Lean konsulent til at gennemgå alle arbejdsprocesser i firmaet og efterfølgende komme med forslag til omlægninger.

Og det gjorde den pågældende konsulent efter to ugers besøg hos os, og jeg havde den personlige tilfredsstillelse, at en del af konsulentens forslag var helt i tråd med ting, jeg gennem tiden havde foreslået vores tidligere chef og eneejer af firmaet.

En af de ting, som konsulenten også foreslog, var, at en række nøglemedarbejdere i firmaet skulle på et Lean kursus, som skulle gøre i stand til selv at få øje på uhensigtsmæssige arbejdsgange eller –processer, så hele firmaets måde at fungere på kan gøres så optimal som overhovedet mulig.

Blandt os medarbejdere var der en vis nervøsitet i den sammenhæng, for hvis alting bliver tilrettelagt mere hensigtsmæssigt, kunne det jo tænkes, at vores nye ledelse ville begynde at skære ned i medarbejderstaben, for hvad kunne formålet ellers være, mente nogle.

Men den tanke blev nu hurtigt gjort til skamme. Vores nye direktør gjorde det klart, at han bestemt ikke havde tænkt sig, at vi skulle være færre medarbejdere, men han ville derimod gerne klæde virksomheden på til at kunne påtage sig en lidt større arbejdsmængde uden at det automatisk skulle betyde flere ansatte. Han oplyste i den forbindelse, at firmaet har flere nye og forholdsvis store kunder i pipelinen, så det ville slet ikke være realistisk at forestille sig en nedskæring i medarbejderstaben.

Det beroligede os meget, og vi var en gruppe på seks medarbejdere, som gennemgik en ganske grundig Lean uddannelse i det konsulentfirma, hvorfra den omtalte Lean konsulent kom. Det var i mine øjne en meget inspirerende oplevelse at være på det kursus, og en af underviserne var netop den konsulent, vi havde haft ude i vores firma, så der var masser af helt konkrete eksempler fra vores egen dagligdag at arbejde med.

Og nu kan vi for alvor høste frugten af vores uddannelse i form af mere hensigtsmæssige arbejdsgange.

Scroll to Top