Sand og den slags

Det har været en noget mere tidkrævende proces, end vi havde ventet på forhånd, da vi skulle have forbedret den legeplads, som vores grundejerforening driver her i kvarteret. Det var naturligvis nemt nok at beregne udgifter til nye legeredskaber og den slags, men vi skulle jo også sikre os, at legepladsen lever op til de sikkerhedskrav, der kan stilles til sådan en.

Derfor fik vi på forhånd en aftale med en ingeniør fra vores kommune, som gerne yder konsulentbistand i den slags tilfælde. Han redegjorde blandt andet for de krav, der stilles til sand i sandkassen og under legeredskaberne, så børn, der falder ned, ikke slår sig unødigt hårdt. Vi fik i den forbindelse at vide, at vi skulle bruge certificeret faldsand på legepladsen.

Og det bestilte vi så. Først skulle der graves 30 centimeter muldjord væk på et større areal omkring legepladsen klatrestativ, for tidligere havde vi bare græsplæne under legeredskaberne.

Det blev så gjort, og det firma, hvor vi havde bestilt sandet, kom med et par store læs, som blev fordelt ud i et 30 centimeter tykt lag. Men vi løb ind i et problem, for da ingeniøren fra kommunen kom ud til os for at bese legepladsen, konstaterede han, at vi havde fået leveret drænsand i stedet for det bestilte faldsand.

Vi kontaktede straks vognmandsfirmaet, og vi var parate til at true med retssag, for det var udelukkende firmaets fejl. Men det blev nu ikke noget slagsmål, for vognmandsfirmaet erkendte fejlen med det samme og lovede at betale omkostningerne ved udskiftningen til rigtigt faldsand.

Og dertil kom så, at vognmandsfirmaet var så kede af deres fejl, at de som plaster på såret tilbød at levere et læs træflis uden beregning, for det kunne vi godt trænge til at brede ud på jorden mellem de buske, der omkranser legepladsen.

Næste gang vil vi nu alligevel bruge firmaet Super Grus!

Det viste sig så i øvrigt, at det på sigt var lidt af et held, at vi havde fået leveret den forkerte type sand, for det drænsand, vi fejlagtigt havde fået, var faktisk fyldt med halvstore sten, som selvfølgelig ikke lige er sagen på arealer, hvor børn skal kunne falde ned uden den store risiko for at pådrage sig skader. Men de sten fik vi jo så gravet væk sammen med drænsandet, så de ikke længere kunne udgøre en risiko for de legende børn.

En af de større nyskabelser på legepladsen er en slags shelter, hvor de voksne, der tager deres børn med på legepladsen, kan sidde og hygge sig med for eksempel en kop kaffe uden at blive våde, hvis det regner. Det har vi selv bygget med frivillig arbejdskraft, så det kun var udgifterne til materialer, der kom til at belaste grundejerforeningens kasse.

I bunden af det nye shelter havde vi først tænkt os, at der bare skulle være græs, men det endte nu med, at vi lagde et godt lag grus købt billigt hos Super-Grus, som blev vibreret rundigt, inden vi lagde fliser på. Det gør nu sådan et shelter noget mere anvendeligt, når der er et gulv, der også er nemt at feje.

Se en anden vinkel på det her.

Scroll to Top