ER efterskoler sagen?

Den kære 9. og 10. klasse er for mange unge springbrættet, der både skal modne dem til videre uddannelse og evt. give dem den ekstra ballast, som mange vælger at finde på de efterhånden mange efterskoler rundt om i Danmark. For mange forældre er det dog relativt ukendt område, for hvad er en efterskole? Hvad sker der, når de små poder ikke er under fars og mors kontrol? Lærer de det, de skal?

Det er den slags spørgsmål, vi tager et kig på her – og efter bedste evne besvarer.

Efterskoler med teater, drama og musik

Nogle efterskoler har særlige fag inden for drama, teater og musik, og det er faktisk slet ikke nogen dårlig ide! Undervisningen i de musiske fag gør en stor og positiv effekt på de unge menneskers evne til at udtrykke sig. Den sociale læring i disse fag er bestemt heller ikke at kimse ad!

Tag for eksempel en efterskole som den kendte Nørre Åby Efterskole: Her undervises der i en lang række spændende ekstra områder:

 

 

Og faktisk endnu flere til. Det forrygende er, at alt tyder på, at indlæringen i de obligatoriske fag som dansk, engelsk, regning osv. øges markant, når de unge mennesker sideløbende er engagerede i kreative og musiske fag. Skoletræthed forsvinder ganske enkelt som dug for solen.

Mit barn er skoletræt – hvad gør jeg?

Flere og flere bliver skoletrætte, og det fører til pjæk og indlæringsvanskeligheder – i sværere tilfælde til depressioner hos de unge. Det dur ikke, og som forælder er det afgørende at tage hånd om problemet så tidligt, som det er muligt.

Her er et ophold på 1 eller 2 år på en efterskole en fremragende løsning for langt størstedelen af skoletrætte børn. Det skal helst være en efterskole, der har en serie af kreative valgfag, der kan bringe en ny dimension ind i barnets liv. Og her er netop kreative og musiske efterskoler som naae.dk et godt valg. Der slækkes ikke på fagligheden og de boglige fag – snarere tværtimod.

Resultaterne taler for sig selv – og med tiden vil skoletrætheden forsvinde. Børnene er umådeligt godt passet på, og det er yderst sjældent, det ikke lykkes at vende en vrangvillig ung til en mere åben og positiv elev i løbet af meget kort tid.

Overvej efterskole, hvis du har et barn, der er skoletræt!

 

Scroll to Top